ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Αγαπητέ Υποψήφιε/φια,

 

Ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας για συνεργασία με την εταιρεία «RIST HELLAS IKE». Το Βιογραφικό σας Σημείωμα παρελήφθη με ασφάλεια και θα αποθηκευτεί αποκλειστικά για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας RIST HELLAS IKE.

 

Το βιογραφικό σας σημείωμα μπορεί να παραμείνει ενεργό στη Βάση Δεδομένων μας  για 2 έτη, εφόσον το επιθυμείτε και δώσετε τη ρητή συγκατάθεση σας για διατήρηση και δεν θα διαβιβαστεί σε τρίτους αποδέκτες χωρίς την προηγούμενη ενημέρωσή σας.

 

Στη περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν θα γίνει προσφορά εργασίας μέσα στο ως άνω χρονικό διάστημα ή ότι αυτή δε γίνεται αποδεκτή τον ενδιαφερόμενο, το Βιογραφικό σας Σημείωμα θα καταστραφεί άμεσα με ασφαλή και οριστικό τρόπο.

 

Μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα. Για κάθε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και για να ασκήσετε κατά περίπτωση, το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού της επεξεργασίας και διαγραφής των ΔΠΧ που σας αφορούν καθώς και το δικαίωμα φορητότητας αυτών προς μεταφορά σε άλλο Υπεύθυνο ή Εκτελούντα Επεξεργασία, μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

 

Κατά κανόνα, το αίτημά σας θα ικανοποιείται, εντός μηνός από την παραλαβή του. Οι πληροφορίες, κάθε ανακοίνωση καθώς και όλες οι ενέργειες, που αναλαμβάνονται κατά τα άρθρα 15 έως 22 και 34 GDPR, παρέχονται δωρεάν.

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε με email εντός μιας εβδομάδας εφόσον συναινείτε στην αποθήκευση ως εξής: "Συναινώ στην αποθήκευση του βιογραφικού μου σημειώματος από την εταιρεία RIST HELLAS PRIVATE COMPANY για δύο (2) χρόνια".

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

 

*Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων Υποψηφίων εργαζομένων, παρακαλούμε πατήστε εδώ.