ΕΓΓΥΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Τα ρολόγια της RIST Hellas συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Γνησιότητας & Εγγύησης της εκάστοτε μάρκας. Τα ρολόγια διαθέτουν από 2 έως 10 χρόνια εγγύηση για κατασκευαστικό ελάττωμα, ενώ για μπαταρία 6 μήνες. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιά από φυσιολογική φθορά (χρήσης/χρόνου), ή από ακατάλληλη χρήση. Η εγγύηση καλύπτει μόνο ζημίες, που κατά την κρίση της εταιρείας ή του τμήματος επισκευής ρολογιών της RIST Hellas, δεν προκλήθηκαν από ατύχημα, συνήθη και καθημερινή φθορά, τροποποίηση, απόπειρα επισκευής, αμέλεια ή παράλειψη τήρησης των συμβουλών περιποίησης των προϊόντων.

 

Παρακαλούμε να διατηρήσετε την απόδειξη αγοράς ή παραλαβής ή/και την κάρτα αλλαγής σε περίπτωση που έχετε μια αξίωση εγγύησης. Η απόδειξη ή το πιστοποιητικό χρησιμεύει ως απόδειξη για την αγορά και την αυθεντικότητα των προϊόντων που αγοράζονται και ως απόδειξη του δικαιώματος εγγύησης αυτής.

 

Σε περίπτωση που είστε κάτοικος Ελλάδας, μπορείτε να επικοινωνείτε άμεσα με το νέο κέντρο επισκευής ρολογιών της RIST Hellas για οποιαδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε με το ρολόι σας. Πλήρως εξοπλισμένο με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα και εργαλεία, είναι διαθέσιμο για την εξυπηρέτηση σας Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-16:00:
RIST Hellas Service Center
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 27
Θεσσαλονίκη, 57001
Τ: 2310 511413
E: [email protected]

 

Σε περίπτωση που είστε κάτοικος Κύπρου, μπορείτε να επικοινωνείτε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής ρολογιών:
Avraam Watches LTD
Ιφιγένειας 20Α
Λεμεσός, 3036
Τ: +357 25 352301

 

 

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Παρακαλούμε επισυνάψτε φωτογραφίες του προϊόντος σας, την Εγγύηση ή/και Αποδεικτικό Αγοράς. Στην περίπτωση των ρολογιών θα πρέπει να φαίνονται ευκρινώς η μπροστινή όψη και το πίσω μέρος του ρολογιού (καπάκι).