Ευκαιρίες Εργασίας

Το βιογραφικό σας σημείωμα συλλέγεται κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας και θα διατηρηθεί σε αρχείο (φυσικό ή/και ηλεκτρονικό) για την εξεύρεση εργασίας που ανταποκρίνεται στα προσόντα σας. Προς εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού τα δεδομένα θα αποθηκευτούν από την εταιρεία «RIST HELLAS PRIVATE COMPANY», για χρονικό διάστημα 2 ετών από την υποβολή τους και δεν θα διαβιβαστούν περαιτέρω σε τρίτους αποδέκτες. Για κάθε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας, μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα στην διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: hr@rist.gr

Στη περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν θα γίνει προσφορά εργασίας μέσα στο ως άνω χρονικό διάστημα ή ότι αυτή δε γίνεται αποδεκτή από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, τα δεδομένα διαγράφονται άμεσα με οριστικό τρόπο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων Υποψηφίων εργαζομένων, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να υποβάλλετε το βιογραφικό σας σημείωμα για μελλοντική χρήση από τη RIST Hellas

 

In case you are interested to submit your CV for future use from RIST Hellas