Ευκαιρίες Εργασίας

Το βιογραφικό σας σημείωμα συλλέγεται κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας και θα διατηρηθεί σε αρχείο (φυσικό ή/και ηλεκτρονικό) για την εξεύρεση εργασίας που ανταποκρίνεται στα προσόντα σας. Προς εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού τα δεδομένα θα αποθηκευτούν από την εταιρεία «RIST HELLAS PRIVATE COMPANY», για χρονικό διάστημα 2 ετών από την υποβολή τους και δεν θα διαβιβαστούν περαιτέρω σε τρίτους αποδέκτες. Για κάθε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας, μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα στην διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: hr@rist.gr

Στη περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν θα γίνει προσφορά εργασίας μέσα στο ως άνω χρονικό διάστημα ή ότι αυτή δε γίνεται αποδεκτή από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, τα δεδομένα διαγράφονται άμεσα με οριστικό τρόπο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων Υποψηφίων εργαζομένων, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Τίτλος θέσης:  IT Support Internship

 

Αναφέρεται σε: Marketing Manager

 

Σκοπός της θέσης:  H/O κατάλληλη/ος υποψήφια/ος θα ενταχθεί στο τμήμα Marketing

 

Περιγραφή Αρμοδιοτήτων:

Διαχείριση και έλεγχος ορθής λειτουργίας των ιστοσελίδων της εταιρείας

Διαχείριση e— shop

Δημιουργία και αποστολή ενημερωτικών newsletter

Ανανέωση και παρουσία της εταιρίας στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ανάπτυξη web εφαρμογών

Google Analytics

 

Ενδεδειγμένα χαρακτηριστικά:

Τελειόφοιτοι/πτυχιούχοι Πληροφορικής

Πολύ καλή γνώση HTML5, CSS3 & JavaScript

Καλή γνώστη Content Management Systems (Wordpress, Joomla)

Επιθυμητή γνώση Magento2

Εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη (hardware, software, δίκτυα)

Καλή γνώση SEO

Άριστη γνώση MS Office

Ομαδικό πνεύμα και διάθεση συνεργασίας

Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (γραπτό και προφορικό επίπεδο)

Προϋπηρεσία σε τμήμα Πληροφορικής επιθυμητή

 

Επιπρόσθετες πληροφορίες:

H εταιρία επιθυμεί την συνέχιση της συνεργασίας σε μόνιμη βάση μετά το πέρας της πρακτικής, βάση αποτελεσμάτων και απόδοσης. 

Τίτλος θέσης:  Marketing Assistant Internship

 

Αναφέρεται σε: Marketing Manager

 

Σκοπός της θέσης:  H/O κατάλληλη/ος υποψήφια/ος θα ενταχθεί στο τμήμα Marketing

 

Περιγραφή Αρμοδιοτήτων:

Ανάρτηση περιεχομένου σε πλατφόρμες και κοινωνικά δίκτυα

Δημιουργία και προσαρμογή περιεχομένου για παρουσιάσεις (Websites – Social Media)

Αποστολή ενημερωτικών newsletter σε συνεργάτες

E— mail Marketing

Google ads & analytics

Social media marketing campaigns (Facebook, Instagram)

 

Ενδεδειγμένα χαρακτηριστικά:

Τελειόφοιτοι/πτυχιούχοι Marketing/Διοίκησης ή  Πληροφορικής

Γνώσεις Digital Marketing & διαχείρισης social media platforms (Facebook, Instagram)

Άριστη γνώση MS Office

Γρήγορη αφομοίωση νέων πληροφοριών τόσο σε επίπεδο προϊόντων και μαρκών, όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο

Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (γραπτό και προφορικό επίπεδο)

Προϋπηρεσία σε τμήμα Marketing επιθυμητή

 

Επιπρόσθετες πληροφορίες:

H εταιρία επιθυμεί την συνέχιση της συνεργασίας σε μόνιμη βάση μετά το πέρας της πρακτικής, βάση αποτελεσμάτων και απόδοσης.

Τίτλος θέσης:  Web & Graphic Designer Internship

 

Αναφέρεται σε: Marketing Manager

 

Σκοπός της θέσης:  H/O κατάλληλη/ος υποψήφια/ος θα ενταχθεί στο τμήμα Marketing

 

Περιγραφή Αρμοδιοτήτων:

Σχεδίαση ιστοσελίδων, landing pages, newsletters, surveys κ.ά (responsive & mobile)

Σχεδίαση και παραγωγή γραφιστικών υλικών της εταιρείας (προϊοντικών και εταιρικών παρουσιάσεων, προσαρμογή εικόνων και δημιουργικών).

Δημιουργία και προσαρμογή εικόνων προς χρήση σε κοινωνικά δίκτυα

Προσαρμογή καταχωρήσεων για περιοδικά και υλικών για καταστήματα πελατών

Εύρεση και αρχειοθέτηση υλικών από τις πλατφόρμες & site των mother— brands

 

Ενδεδειγμένα χαρακτηριστικά:

Τελειόφοιτοι/πτυχιούχοι τμήματος Πληροφορικής / Web & Graphic Design

Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων Adobe Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign) Visual Design & wire— frame tools

Καλή γνώση HTML5, CSS3, Responsive design & Layouts όπως Bootstrap

Καλή γνώση τυπογραφικών διαδικασιών (τελική μακέτα, έντυπο, εταιρική σήμανση)

Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (γραπτό και προφορικό επίπεδο)

Δημιουργικότητα, καινοτόμα σκέψη, ομαδικότητα, θέσπιση στόχων και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων

 

Επιπρόσθετες πληροφορίες:

H εταιρία επιθυμεί την συνέχιση της συνεργασίας σε μόνιμη βάση μετά το πέρας της πρακτικής, βάση αποτελεσμάτων και απόδοσης.

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να υποβάλλετε το βιογραφικό σας σημείωμα για μελλοντική χρήση από τη RIST Hellas