ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. Η εταιρεία με την επωνυμία «RIST HELLAS IKE», η οποία εδρεύει στον Δήμο Θεσσαλονίκης, επί της Λεωφ. Γεωργικής Σχολής αρ. 27, με ΑΦΜ 800587299 της ΔΟΥ Ζ’ Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον κο. Βασίλη Τοτόλη, (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»), στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων/ρολογιών με τα εμπορικά σήματα «ARMANI EXCHANGE», «DKNY», «DIESEL»,«EMPORIO ARMANI», «FOSSIL», «MICHAEL KORS» και «SKAGEN» προκηρύσσει διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω προωθητικής ενέργειας εντός της ιστοσελίδας https://authenticity.rist.gr
 2. Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη (2) νικητών κάθε μήνα, που θα κερδίσουν από μία δωροεπιταγή αξίας λιανικής 150€ (εφεξής τα «Δώρα»).
 3. Οι νικητές των δωροεπιταγών θα πρέπει να συνεργαστούν με τη Διοργανώτρια, να υπογράψουν το ιδιωτικό Συμφωνητικό που θα αποσταλεί από τη Διοργανώτρια και να φροντίσουν για την εξαργύρωσή τους εντός του 2022, μόνο από το κατάστημα που πραγματοποιήθηκε η αρχική αγορά και μόνο για την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος των Μαρκών που συμμετέχουν στον διαγωνισμό και αναφέρονται στο Όρο 1.
 4. Στο Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι της Ελλάδος, φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας τους, έχουν ενεργή και έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (εφεξής καλούμενοι ως οι «Συμμετέχοντες»). Τα ίδια κριτήρια ισχύουν και για την αποστολή του επώνυμου δώρου προς τον συμμετέχοντα.
 5. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και τον δεύτερο βαθμό. Δικαίωμα συμμετοχής δεν έχουν οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων που συμμετέχουν στην ενέργεια, οι σύζυγοι και οι συγγενείς πρώτου βαθμού των ανωτέρων. Δικαίωμα συμμετοχής δεν έχουν οι υπάλληλοι-εργαζόμενοι των καταστημάτων που συμμετέχουν στην ενέργεια.
 6. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022 (εφεξής η «Διάρκεια»).
 7. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο όρο 3 του παρόντος, κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, ο οποίος θα πραγματοποιείται σταδιακά κατά την διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό εφόσον ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα: (α) Οδηγείται στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού έπειτα από αγορά προϊόντος/ρολογιών αποκλειστικά από τα εξουσιοδοτημένα καταστήματα του επίσημου δικτύου της RIST HELLAS IKE (φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα) και από διαφημιστική καμπάνια σε ηλεκτρονικά Μέσα (β) λαμβάνει μέρος συμπληρώνοντας πλήρως τη φόρμα συμμετοχής με όλα τα στοιχεία του καθώς και το σειριακό αριθμό που αντιστοιχεί στο ρολόι των ανωτέρω αναφερόμενων brands που αγόρασε, (γ) Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας με άμεσο εμπορικό και διαφημιστικό σκοπό, μετά την πλήρη ενημέρωση του με το παρόν κείμενο για τον σκοπό, τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος διαγωνισμού, αποδέχεται ρητά τα παραπάνω και συμμετέχει με πλήρη επίγνωση και οικεία βούληση.
 8. Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής της φόρμας συμμετοχής στον «Διαγωνισμό» και αποστέλλεται στον συμμετέχοντα email επιβεβαίωσης που αφορά την επιτυχή αποστολή της αίτησης. Αφού υποβληθούν τα στοιχεία του συμμετέχοντα, γίνεται έλεγχος από την πλευρά της «Διοργανώτριας» και στη συνέχεια ο συμμετέχων λαμβάνει επόμενο ενημερωτικό email για την εγκυρότητα της συμμετοχής.
 9. Οι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος στο Διαγωνισμό όσες φορές επιθυμούν. Για τη συμμετοχή στην κλήρωση απαιτείται η αγορά προϊόντος/ρολογιού ή η κατοχή προϊόντος/ρολογιού ενός από τα ανωτέρω brands, που θα φέρουν μοναδικό σειριακό αριθμό. Δεν υπάρχει κάποια επιπλέον χρέωση για τη συμμετοχή στο «διαγωνισμό».
 10. Στην κλήρωση κάθε μήνα θα συμμετέχουν όλες οι έγκυρες εγγραφές που έχουν πραγματοποιηθεί από τη 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την τελευταία ημερολογιακή ημέρα πριν την εκάστοτε κλήρωση.
 11. Η κάθε έγκυρη εγγραφή αντιστοιχεί σε μία συμμετοχή σε όλες τις κληρώσεις οι οποίες πρόκειται να πραγματοποιηθούν εντός του 2022. Η κάθε επιπλέον έγκυρη εγγραφή αποτελεί επιπλέον συμμετοχή η οποία λαμβάνει κανονικά μέρος σε κάθε κλήρωση κάθε μήνα. Ο κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα να πραγματοποιήσει όσες εγγραφές επιθυμεί για κάθε αγορά/απόκτηση ρολογιού των ανωτέρω brands. Όσες εγγραφές πραγματοποιηθούν (με διαφορετικό κάθε φορά σειριακό κωδικό γνησιότητας) τόσες θα είναι και οι συμμετοχές σε κάθε κλήρωση που πρόκειται να πραγματοποιηθεί καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού.
 12. Η ανάδειξη των νικητών θα πραγματοποιείται μέσω μηνιαίων ηλεκτρονικών κληρώσεων στα γραφεία της Διοργανώτριας (Λεωφ. Γεωργικής Σχολής αρ. 27, Θεσσαλονίκη). Σε κάθε κλήρωση που θα γίνει θα αναδεικνύονται 2 νικητές οι οποίοι θα λάβουν δωροεπιταγή αξίας 150€ έκαστος, (οι ως άνω αναδεικνυόμενοι από τις κληρώσεις νικητές θα καλούνται εφεξής οι «Νικητές»). Οι κληρώσεις θα πραγματοποιούνται την 1η Παρασκευή του επόμενου μήνα συμμετοχής κατά τις εξής ημερομηνίες και ώρες μεταξύ 10:00 – 17:00:
  1. 04/02/2022
  2. 04/03/2022
  3. 01/04/2022
  4. 06/05/2022
  5. 03/06/2022
  6. 01/07/2022
  7. 05/08/2022
  8. 02/09/2022
  9. 07/10/2022
  10. 04/11/2022
  11. 02/12/2022
  12. 06/01/2023
 13. Από την ίδια ως άνω διαδικασία θα αναδειχθούν και δύο (2) αναπληρωματικοί νικητές ανά κλήρωση (εφεξής οι «Αναπληρωματικοί»), οι οποίοι θα μπορούν να διεκδικήσουν το Δώρο με σειρά προτεραιότητας είτε σε περίπτωση μη έγκυρης συμμετοχής των Νικητών είτε σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους Νικητές είτε σε περίπτωση που οι Νικητές αρνηθούν ή δεν παραλάβουν το Δώρο.
 14. Οι Νικητές προηγούμενων κληρώσεων οι οποίοι έχουν αναδειχθεί έστω και μία φορά Νικητές των δωροεπιταγών, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε επόμενες κληρώσεις του ίδιου έτους.
 15. Οι Νικητές θα ειδοποιηθούν από τη Διοργανώτρια στα στοιχεία επικοινωνίας που δήλωσαν κατά την υποβολή της συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τον όρο 7 του παρόντος για τον τρόπο παραλαβής του Δώρου. Σε περίπτωση που οι Νικητές δεν παραλάβουν το Δώρο θα ειδοποιείται από τη Διοργανώτρια ο επόμενος κατά σειρά προτεραιότητας Αναπληρωματικός.
 16. Σε περίπτωση που ούτε οι Νικητές ούτε οι Αναπληρωματικοί δεν παραλάβουν το Δώρο, το δικαίωμα για παραλαβή ή απαίτηση του δώρου αυτόματα απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας. Η προσπάθεια ειδοποίησης των Νικητών και αντίστοιχα των Αναπληρωματικών θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου της Διοργανώτριας. Για τις ανάγκες και τους όρους του διαγωνισμού ως εύλογος χρόνος εντοπισμού του νικητή θεωρούνται οι δέκα εργάσιμες μέρες από την κλήρωση που τον αναδεικνύει ως νικητή.
 17. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη και οι Νικητές/Αναπληρωματικοί δεν θα έχουν καμία αξίωση εις βάρος της στην περίπτωση που οι Νικητές ή/και οι Αναπληρωματικοί αδυνατούν ή αρνηθούν να παραλάβουν το δώρο ή αδρανήσουν με ή χωρίς υπαιτιότητά τους για οποιοδήποτε λόγο ή επιδείξουν αδιαφορία ή αμέλεια σε σχέση με την απαιτούμενη συνδρομή τους για την παραλαβή του Δώρου τους ή αν η συμμετοχή τους ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές οι Νικητές ή/και οι Αναπληρωματικοί χάνουν κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή τους επί του Δώρου, και το τελευταίο παραμένει εις χείρας της Διοργανώτριας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος δώρου είτε στην περαιτέρω διάθεσή του.
 18. Το Δώρο που θα δοθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι απολύτως συγκεκριμένο και αυστηρά προσωποπαγές, ανεπίδεκτο μεταβιβάσεως ή εκχωρήσεως σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα δώρα.
 19. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το ονοματεπώνυμο των νικητών καθώς και το όνομα του καταστήματος από το οποίο πραγματοποιήθηκε η αγορά, τόσο σε αναρτήσεις στις σελίδες των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης της εταιρείας, όσο και σε ενημερωτικά δελτία (newsletter). Οι Νικητές υποχρεούνται να προμηθεύσουν στη Διοργανώτρια φωτογραφίες τους με τις δωροεπιταγές ή/και με τα προϊόντα που αγόρασαν κάνοντας τις χρήση. Το υλικό αυτό θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια για προωθητικές ενέργειες της Διοργανώτριας στα ΜΜΕ, τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης και το διαδίκτυο εν γένει. Οι νικητές δεν θα έχουν καμία οικονομική ή άλλη αξίωση και κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλης φύσεως σχετικά με το φωτογραφικό υλικό που υποχρεούνται να παραχωρήσουν στη διοργανώτρια και αποδέχονται την χρήση του για το σκοπό που περιγράφεται ανωτέρω.
 20. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή/και ανακαλέσει το Διαγωνισμό ή/και να καταργήσει ή να τροποποιήσει οποιονδήποτε άλλο όρο του, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου/διαδικασίας διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια μπορεί, επίσης, να διακόψει ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε σπουδαίο λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του.
 21. H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή έχει δηλώσει ψευδή στοιχεία. Επιπλέον η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οποιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, με διατάξεις της δημοσίας τάξεως ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, ή γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, ή καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τους όρους του.
 22. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες ή/και τους Νικητές, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από το Διαγωνισμό.
 23. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων όπως αναφέρονται ανωτέρω [ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), ταχ. δ/νση], τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού. Τα παραπάνω δεδομένα, θεωρούνται απολύτως αναγκαία για την πραγμάτωση του σκοπού για τον οποίο υφίστανται επεξεργασία. Ενδέχεται επίσης να μεταβιβαστούν περαιτέρω από την Διοργανώτρια εταιρία σε αποδέκτες στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης, για την επίτευξη του ως άνω νόμιμου σκοπού (π.χ. διαφημιστικές εταιρίες). Για τα στοιχεία των αποδεκτών κάθε συμμετέχων μπορεί να υποβάλλει αίτημα στη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: gdpr@rist.gr
 24. Οι Συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους και την υποβολή των προσωπικών τους δεδομένων, δίνουν τη συναίνεσή τους στη Διοργανώτρια να τηρήσει αρχείο με τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για τους ως άνω σκοπούς. Τα δεδομένα θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων, μπορεί να γίνεται μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του διαγωνισμού.
 25. Κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 έως 23 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν είτε μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στη Διοργανώτρια στη διεύθυνση Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 27, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 57001, είτε σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση gdpr@rist.gr, υπεύθυνος δε της επεξεργασίας είναι η Διοργανώτρια.
 26. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.
 27. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη, σαφή και ρητή δήλωση και συγκατάθεση των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν. Η αναζήτηση, αποδοχή και παραλαβή των δώρων από τον νικητή συνιστούν σαφή συγκατάθεση αυτού για χρήση του ονόματός του με σκοπό την δημοσιοποίηση και διαφημιστική προώθηση του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και για την επεξεργασία στοιχείων του κατά τα ανωτέρω.
 28. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται (α) την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του Διαγωνισμού (παρόντων όρων) και προϋποθέσεων και (β) την συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας, στο μέτρο που αυτό προβλέπεται ή προκύπτει από τους παρόντες όρους. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με την παρούσα προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό, τους παρόντες όρους και τις κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ’ εφαρμογή τους θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα αρμόδια Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και θα εφαρμόζεται για αυτή το Ελληνικό Δίκαιο. Σε κάθε περίπτωση δε, η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι τόσο της Διοργανώτριας, όσο και των συνεργαζόμενων για τη πραγμάτωση του σκοπού του διαγωνισμού φυσικών ή/ και νομικών προσώπων.
 29. Επιπλέον, η εταιρεία «RIST HELLAS» επιθυμεί να επεξεργαστεί το e-mail και τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου για την αποστολή email, SMS, viber ή άλλων πολυμέσων για προωθητική επικοινωνία σχετικά με τη λειτουργία της εταιρείας μας και τις παρεχόμενες από μέρους μας υπηρεσίες και προϊόντα. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η ηλεκτρονική σας συγκατάθεση. Για κάθε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα στην διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου gdpr@rist.gr. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να σταματήσετε να είστε αποδέκτης της προωθητικής μας επικοινωνίας
 30. Οι παρόντες όροι συμμετοχής είναι αναρτημένοι στη σελίδα που έχει δημιουργηθεί για τη διενέργεια του διαγωνισμού authenticity.rist.gr και έχουν κατατεθεί στον συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης κο Αιμίλιο Μιχαήλ, οδός Φραγκίνη 7. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος. Η Διοργανώτρια Εταιρία δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού, ολικά ή μερικά ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής), ή να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο με άλλο ίσης αξίας κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού ή μετά την λήξη του, αρκεί να υπάρξει ανάλογη ανακοίνωση 24 ώρες πριν, στην ιστοσελίδα authenticity.rist.gr ενώ η αντίστοιχη τροποποίηση θα κατατίθεται και στον Συμβολαιογράφο.
 31.